O nas

Częstochowski Klub Sportowy JINBUKAN powstał w 2014 roku z inicjatywy Michała Knop. Decyzją z dnia 9 lutego 2015 roku został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Na dzień dzisiejszy sekcja nasza jest organizacyjnie związana z PSI – Polskim Stowarzyszeniem Iaido oraz jest licencjonowanym klubem PZK – Polskiego Związku Kendo. Osoby ćwiczące i zdające egzaminy w naszej sekcji otrzymują certyfikaty potwierdzające stopień posiadany przez daną osobę. Są one rejestrowane w Polskim Związku Kendo, zrzeszonym w ramach Europejskiej Federacji Kendo.

Każda z osób systematycznie ćwiczących w naszej sekcji, biorąca udział w zgrupowaniach szkoleniowych w Polsce i za granicą, ma również szansę na karierę sportową. Może ubiegać się o przyjęcie do kadry narodowej, corocznie powoływanej i weryfikowanej przez komisję techniczną PZK.

Wszystkie osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z japońskim sztukami walki serdecznie zapraszamy na treningi!